Υποστήριξη Power Pages

Επιλέξτε το σωστό σχέδιο υποστήριξης για τις ανάγκες σας

Υποστήριξη συνδρομής

Συμπεριλαμβάνεται στην πληρωμένη άδεια χρήσης του Power Pages

Βρείτε απαντήσεις στις πιο σημαντικές υποθέσεις σας, μέσα σε μία ώρα και απεριόριστη πρόσβαση στο Power Pages και σε τεχνικούς πόρους της Microsoft.

Άμεση επαγγελματική υποστήριξη

Προληπτική υποστήριξη για συγκεκριμένο προϊόν

Προληπτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ταχύτεροι χρόνοι απόκρισης και διαχείριση κλιμάκωσης για κρίσιμα επιχειρηματικά περιστατικά.

Ενοποιημένη υποστήριξη

Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπό σας για πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση

Βρείτε ολοκληρωμένη υποστήριξη για ολόκληρο τον οργανισμό σας που καλύπτει όλες τις τεχνολογίες της Microsoft.

Συνήθεις ερωτήσεις

Πρόσθετοι πόροι

Διαβάστε αναλυτικά άρθρα σχετικά με τις δυνατότητες του Power Pages, από την έναρξη έως προηγμένες τεχνικές

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Power Pages για να λάβετε απαντήσεις και συμβουλές απευθείας από άλλους χρήστες

Εάν έχετε μια ιδέα που θα βελτιώσει το Power Pages, θα θέλαμε να την ακούσουμε

Χρειάζεστε ακόμα βοήθεια;

Δημιουργήστε δελτίο υποστήριξης στο Κέντρο διαχείρισης του Power Platform.