Τιμολόγηση Power Pages

Ελέγξτε τα τυπικά προγράμματα τιμολόγησης, το κόστος και τις επιλογές για να ξεκινήσετε να εκτελείτε επιχειρηματικούς ιστότοπους με επίκεντρο τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το Power Pages

Προγράμματα συνδρομής

Η καλύτερη επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν προβλέψιμα έξοδα με προγράμματα βάσει όγκου που κλιμακώνονται.

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες ανά ιστότοπο1

 

187,20 €

για 100 χρήστες/ιστότοπο/μήνα2

Δώστε στους χρήστες πρόσβαση σε εταιρικούς ιστότοπους με λίγο κώδικα με πιστοποιημένη πρόσβαση.

  • Πρόσβαση σε παρόχους ελέγχου ταυτότητας
  • Ενσωματωμένη υποστήριξη δικτύου παροχής περιεχομένου
  • Χώρος αποθήκευσης Dataverse4
volume-pricing-table
Επίπεδα Ελάχιστες προϋποθέσεις Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας Τιμή/πακέτο χωρητικότητας
Επίπεδο 1 100 χρήστες 100 187,20 €
Επίπεδο 2 10.000 χρήστες 100 70,20 €
Επίπεδο 3 100.000 χρήστες 100 46,80 €
volume-pricing-table

Επίπεδο 1

Ελάχιστες προϋποθέσεις 100 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 100
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 187,20 €

Επίπεδο 2

Ελάχιστες προϋποθέσεις 10.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 100
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 70,20 €

Επίπεδο 3

Ελάχιστες προϋποθέσεις 100.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 100
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 46,80 €

Ανώνυμοι χρήστες ανά ιστότοπο1

 

70,20 €

για 500 χρήστες/ιστότοπο/μήνα3

Επιτρέψτε στους χρήστες να περιηγούνται ανώνυμα σε εταιρικούς ιστότοπους με λίγο κώδικα.

  • Ενσωματωμένη υποστήριξη δικτύου παροχής περιεχομένου
  • Χώρος αποθήκευσης Dataverse5
volume-pricing-table
Επίπεδα Ελάχιστες προϋποθέσεις Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας Τιμή/πακέτο χωρητικότητας
Επίπεδο 1 500 χρήστες 500 70,20 €
Επίπεδο 2 10.000 χρήστες 500 35,10 €
Επίπεδο 3 100.000 χρήστες 500 23,40 €
volume-pricing-table

Επίπεδο 1

Ελάχιστες προϋποθέσεις 500 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 500
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 70,20 €

Επίπεδο 2

Ελάχιστες προϋποθέσεις 10.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 500
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 35,10 €

Επίπεδο 3

Ελάχιστες προϋποθέσεις 100.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 500
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 23,40 €
Οι εμφανιζόμενες τιμές προορίζονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές της πραγματικής τιμής καταλόγου λόγω των παραλλαγών ανά νόμισμα, χώρα και περιοχή. Η πραγματική σας τιμή θα εμφανιστεί στην ολοκλήρωση αγορών. Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε όρια εξυπηρέτησης προϊόντων. Μάθετε περισσότερα.
1 Απαιτείται πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 με ρόλους καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρέωσης.
2 Προγράμματα που αφορούν χρήστες με πιστοποιημένη ταυτότητα ανά ιστότοπο πωλούνται σε πακέτα χωρητικότητας 100 και εκχωρούνται σε επίπεδο περιβάλλοντος. Η χωρητικότητα χρηστών με πιστοποιημένη ταυτότητα παρέχει πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα Power Pages για έναν ημερολογιακό μήνα. Χρήστες που χρειάζονται πρόσβαση σε πολλές τοποθεσίες Power Pages θα χρειάζονται πρόσθετη χωρητικότητα χρήστη με πιστοποιημένη ταυτότητα. Μάθετε περισσότερα.
3 Προγράμματα που αφορούν ανώνυμους χρήστες ανά ιστότοπο πωλούνται σε πακέτα χωρητικότητας 500 και εκχωρούνται σε επίπεδο περιβάλλοντος. Η χωρητικότητα ανώνυμων χρηστών παρέχει τη δυνατότητα περιήγησης σε μία ιστοσελίδα Power Pages για έναν ημερολογιακό μήνα. Χρήστες που θέλουν να περιηγηθούν σε πολλές τοποθεσίες Power Pages θα χρειάζονται πρόσθετη χωρητικότητα ανώνυμου χρήστη. Μάθετε περισσότερα.
4 Κάθε πρόγραμμα συνδρομής με πακέτο χωρητικότητας χρηστών με επαληθευμένη ταυτότητα ανά ιστότοπο Power Pages θα λαμβάνει χωρητικότητα βάσης δεδομένων 2 GB και χωρητικότητα αρχείων 16 GB που συγκεντρώνονται στον μισθωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση.
5 Κάθε πρόγραμμα συνδρομής με πακέτο χωρητικότητας ανώνυμων χρηστών ανά ιστότοπο Power Pages θα λαμβάνει χωρητικότητα βάσης δεδομένων 0,5 GB και χωρητικότητα αρχείων 4 GB που συγκεντρώνονται στον μισθωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση.

Ξεκινήστε με το Power Pages

Εξερευνήστε τα προγράμματα του Power Pages

Εξερευνήστε τα προγράμματα του Power Pages
Τύποι προγράμματος
Χρήστες με πιστοποιημένη ταυτότητα
Οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώνουν τον έλεγχο ταυτότητας και να αποκτούν πρόσβαση σε ιστότοπο του Power Pages
Ανώνυμοι χρήστες
Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν ανώνυμα σε τοποθεσίες web του Power Pages
Σύνθετα εργαλεία σχεδιασμού και ασφάλειας
Πρόσβαση σε παρόχους ελέγχου ταυτότητας
Πρόσβαση σε παρόχους ελέγχου ταυτότητας

Included

Προκατασκευασμένα πρότυπα
Προκατασκευασμένα πρότυπα

Included

Included

Προκατασκευασμένα πρότυπα εφαρμογής Dynamics 365
Προκατασκευασμένα πρότυπα εφαρμογής Dynamics 365

Included

Included

Ενεργοποίηση του δικτύου παροχής περιεχομένου
Ενεργοποίηση του δικτύου παροχής περιεχομένου

Included

Included

Στοιχείο ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλου για χρήστες
Στοιχείο ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλου για χρήστες

Included

Included

Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα Αποκτήστε πρόσβαση σε πίνακες συστήματος, ή προσαρμοσμένους και εικονικούς πίνακες
Αποκτήστε πρόσβαση σε πίνακες Dynamics 3656
Microsoft Dataverse
Microsoft Dataverse Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 2 GB7 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 500 MB7
Χωρητικότητα αρχείου 16 GB7 Χωρητικότητα αρχείου 4 GB7
6 Για περιορισμένη πρόσβαση στον πίνακα, δείτε τις λεπτομέρειες.
7 Τα δικαιώματα χωρητικότητας σε αρχεία και βάσης δεδομένων του Dataverse για τα προγράμματα συνδρομής συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή. Τα στοιχεία χωρητικότητας της βάσης δεδομένων που παρατίθενται αφορούν προγράμματα συνδρομής.

Πόροι Power Pages

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας χρήσης

Δείτε την τεκμηρίωση της παραχώρησης άδειας χρήσης

Δοκιμάστε το Power Pages δωρεάν