Τιμολόγηση Power Pages

Ελέγξτε τα τυπικά προγράμματα τιμολόγησης, το κόστος και τις επιλογές για να ξεκινήσετε να εκτελείτε επιχειρηματικούς ιστότοπους με επίκεντρο τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το Power Pages

Προγράμματα συνδρομής

Η καλύτερη επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν προβλέψιμα έξοδα με προγράμματα βάσει όγκου που κλιμακώνονται.

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες ανά ιστότοπο1

 

187,20 €

για 100 χρήστες/ιστότοπο/μήνα2

Δώστε στους χρήστες πρόσβαση σε εταιρικούς ιστότοπους με λίγο κώδικα με πιστοποιημένη πρόσβαση.

  • Πρόσβαση σε παρόχους ελέγχου ταυτότητας
  • Ενσωματωμένη υποστήριξη δικτύου παροχής περιεχομένου
  • Περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο Dataverse4
volume-pricing-table
Επίπεδα Ελάχιστες προϋποθέσεις Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας Τιμή/πακέτο χωρητικότητας
Επίπεδο 1 100 χρήστες 100 187,20 €
Επίπεδο 2 10.000 χρήστες 100 70,20 €
Επίπεδο 3 100.000 χρήστες 100 46,80 €
volume-pricing-table

Επίπεδο 1

Ελάχιστες προϋποθέσεις 100 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 100
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 187,20 €

Επίπεδο 2

Ελάχιστες προϋποθέσεις 10.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 100
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 70,20 €

Επίπεδο 3

Ελάχιστες προϋποθέσεις 100.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 100
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 46,80 €

Ανώνυμοι χρήστες ανά ιστότοπο1

 

70,20 €

για 500 χρήστες/ιστότοπο/μήνα3

Επιτρέψτε στους χρήστες να περιηγούνται ανώνυμα σε εταιρικούς ιστότοπους με λίγο κώδικα.

  • Ενσωματωμένη υποστήριξη δικτύου παροχής περιεχομένου
  • Περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο Dataverse5
volume-pricing-table
Επίπεδα Ελάχιστες προϋποθέσεις Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας Τιμή/πακέτο χωρητικότητας
Επίπεδο 1 500 χρήστες 500 70,20 €
Επίπεδο 2 10.000 χρήστες 500 35,10 €
Επίπεδο 3 100.000 χρήστες 500 23,40 €
volume-pricing-table

Επίπεδο 1

Ελάχιστες προϋποθέσεις 500 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 500
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 70,20 €

Επίπεδο 2

Ελάχιστες προϋποθέσεις 10.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 500
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 35,10 €

Επίπεδο 3

Ελάχιστες προϋποθέσεις 100.000 χρήστες
Χρήστες/πακέτο χωρητικότητας 500
Τιμή/πακέτο χωρητικότητας 23,40 €
Οι εμφανιζόμενες τιμές προορίζονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές της πραγματικής τιμής καταλόγου λόγω των παραλλαγών ανά νόμισμα, χώρα και περιοχή. Η πραγματική σας τιμή θα εμφανιστεί στην ολοκλήρωση αγορών.
1 Απαιτεί πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 με ρόλους καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρέωσης.
2 Προγράμματα που αφορούν χρήστες με πιστοποιημένη ταυτότητα ανά ιστότοπο πωλούνται σε πακέτα χωρητικότητας 100 και εκχωρούνται σε επίπεδο περιβάλλοντος. Η χωρητικότητα χρηστών με πιστοποιημένη ταυτότητα παρέχει πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα Power Pages για έναν ημερολογιακό μήνα. Χρήστες που χρειάζονται πρόσβαση σε πολλές τοποθεσίες Power Pages θα χρειάζονται πρόσθετη χωρητικότητα χρήστη με πιστοποιημένη ταυτότητα. Μάθετε περισσότερα.
3 Προγράμματα που αφορούν ανώνυμους χρήστες ανά ιστότοπο πωλούνται σε πακέτα χωρητικότητας 500 και εκχωρούνται σε επίπεδο περιβάλλοντος. Η χωρητικότητα ανώνυμων χρηστών παρέχει τη δυνατότητα περιήγησης σε μία ιστοσελίδα Power Pages για έναν ημερολογιακό μήνα. Χρήστες που θέλουν να περιηγηθούν σε πολλές τοποθεσίες Power Pages θα χρειάζονται πρόσθετη χωρητικότητα ανώνυμου χρήστη. Μάθετε περισσότερα.
4 Κάθε πρόγραμμα συνδρομής με πακέτο χωρητικότητας χρηστών με επαληθευμένη ταυτότητα ανά ιστότοπο Power Pages θα λαμβάνει χωρητικότητα βάσης δεδομένων 2 GB και χωρητικότητα αρχείων 16 GB που συγκεντρώνονται στον μισθωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση.
5 Κάθε πρόγραμμα συνδρομής με πακέτο χωρητικότητας ανώνυμων χρηστών ανά ιστότοπο Power Pages θα λαμβάνει χωρητικότητα βάσης δεδομένων 0,5 GB και χωρητικότητα αρχείων 4 GB που συγκεντρώνονται στον μισθωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση.

Προγράμματα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση

Η καλύτερη επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν να πληρώνουν μόνο όταν ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση σε έναν ιστότοπο.

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες ανά ιστότοπο

 

3,70 €

ανά χρήστη/τοποθεσία/μήνα6

Χρησιμοποιήστε μια συνδρομή Azure για να πληρώνετε μόνο τον αριθμό των χρηστών με πιστοποιημένη ταυτότητα σε έναν ιστότοπο κάθε μήνα.

  • Πρόσβαση σε παρόχους ελέγχου ταυτότητας
  • Ενσωματωμένη υποστήριξη δικτύου παροχής περιεχομένου
  • Περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο Dataverse7

Ανώνυμοι χρήστες ανά ιστότοπο

 

0,30 €

ανά χρήστη/τοποθεσία/μήνα6

Χρησιμοποιήστε μια συνδρομή Azure για να πληρώνετε μόνο τον αριθμό των χρηστών που περιηγούνται ανώνυμα σε έναν ιστότοπο κάθε μήνα.

  • Ενσωματωμένη υποστήριξη δικτύου παροχής περιεχομένου
  • Περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο Dataverse7
6 Απαιτείται συνδρομή Azure. Οι μετρήσεις των χρηστών με επαληθευμένη ταυτότητα ανά ιστότοπο Power Pages και των ανώνυμων χρηστών ανά ιστότοπο καλύπτουν την πρόσβαση μεμονωμένων χρηστών σε μια ιστοσελίδα Power Pages σε έναν ημερολογιακό μήνα. Δείτε την τεκμηρίωση για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δραστηριότητας.
7 Τα δικαιώματα βάσης δεδομένων Dataverse και χωρητικότητας αρχείων εφαρμόζονται σε κάθε περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση πληρωμής ανάλογα με τη χρήση, και δεν χορηγούνται για κάθε μηνιαία ενεργό χρήστη. Η χρήση επιπλέον χωρητικότητας του Dataverse πέραν του μηνιαίου δικαιώματος ή η υπέρβαση του αιτήματος Power Platform στο περιβάλλον θα χρεώνεται επίσης στη συνδρομή Azure. Μάθετε περισσότερα.

Ξεκινήστε με το Power Pages

Σύγκριση προγραμμάτων Power Pages

Σύγκριση προγραμμάτων Power Pages
Τύποι προγράμματος
Σύνθετα εργαλεία σχεδιασμού και ασφάλειας
Πρόσβαση σε παρόχους ελέγχου ταυτότητας
Πρόσβαση σε παρόχους ελέγχου ταυτότητας

Included

Προκατασκευασμένα πρότυπα
Προκατασκευασμένα πρότυπα

Included

Included

Προκατασκευασμένα πρότυπα εφαρμογής Dynamics 365
Προκατασκευασμένα πρότυπα εφαρμογής Dynamics 365

Included

Included

Ενεργοποίηση του δικτύου παροχής περιεχομένου
Ενεργοποίηση του δικτύου παροχής περιεχομένου

Included

Included

Στοιχείο ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλου για χρήστες
Στοιχείο ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλου για χρήστες

Included

Included

Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα Αποκτήστε πρόσβαση σε πίνακες συστήματος, ή προσαρμοσμένους και εικονικούς πίνακες
Χρήση του Microsoft Dataverse
Χρήση του Microsoft Dataverse Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 2 GB9 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 500 MB9
Χωρητικότητα αρχείου 16 GB9 Χωρητικότητα αρχείου 4 GB9
8 Για περιορισμένη πρόσβαση στον πίνακα, δείτε τις λεπτομέρειες.
9 Τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και χωρητικότητας αρχείων του Dataverse για προγράμματα συνδρομής συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή. Τα στοιχεία χωρητικότητας της βάσης δεδομένων που παρατίθενται αφορούν προγράμματα συνδρομής. Όταν ένα περιβάλλον είναι ενεργοποιημένο για προγράμματα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση, 1 GB του αποθηκευτικού χώρου στη βάση δεδομένων του Dataverse και 1 GB χωρητικότητας σε αποθηκευτικό χώρο για αρχεία περιλαμβάνονται στο περιβάλλον και οποιαδήποτε επιπλέον χρήση του αποθηκευτικού χώρου χρεώνεται σε τιμές μετρητών.

Πόροι Power Pages

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας χρήσης

Δείτε την τεκμηρίωση της παραχώρησης άδειας χρήσης

Δοκιμάστε το Power Pages δωρεάν