การกำหนดราคา Power Pages

ตรวจสอบแผนการกำหนดราคา ต้นทุน และตัวเลือกมาตรฐานเพื่อเริ่มใช้งานเว็บไซต์ธุรกิจที่เน้นข้อมูลเป็นหลักโดยใช้ Power Pages

แผนการสมัครใช้งาน

เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการต้นทุนที่คาดการณ์ได้ โดยมีแผนการใช้งานตามปริมาณที่ปรับขนาดได้

ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องต่อเว็บไซต์1

 

$200

สำหรับผู้ใช้ 100 ราย/ไซต์/เดือน2

ให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ธุรกิจที่ใช้โค้ดน้อยพร้อมการเข้าถึงที่ผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว

  • เข้าถึงผู้ให้บริการรับรองความถูกต้อง
  • มีการสนับสนุนสำหรับเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหาในตัว
  • ที่เก็บข้อมูล Dataverse4
volume-pricing-table
ระดับ ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้/แพ็คความจุ ราคา/แพ็คความจุ
ระดับ 1 ผู้ใช้ 100 ราย 100 $200
ระดับ 2 ผู้ใช้ 10,000 ราย 100 $75
ระดับ 3 ผู้ใช้ 100,000 ราย 100 $50
volume-pricing-table

ระดับ 1

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 100 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 100
ราคา/แพ็คความจุ $200

ระดับ 2

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 10,000 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 100
ราคา/แพ็คความจุ $75

ระดับ 3

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 100,000 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 100
ราคา/แพ็คความจุ $50

ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อต่อเว็บไซต์1

 

$75

สำหรับผู้ใช้ 500 ราย/ไซต์/เดือน3

อนุญาตให้ผู้ใช้เรียกดูเว็บไซต์ธุรกิจที่ใช้โค้ดน้อยโดยไม่ระบุชื่อ

  • มีการสนับสนุนสำหรับเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหาในตัว
  • ที่เก็บข้อมูล Dataverse5
volume-pricing-table
ระดับ ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้/แพ็คความจุ ราคา/แพ็คความจุ
ระดับ 1 ผู้ใช้ 500 ราย 500 $75
ระดับ 2 ผู้ใช้ 10,000 ราย 500 $37.50
ระดับ 3 ผู้ใช้ 100,000 ราย 500 $25
volume-pricing-table

ระดับ 1

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 500 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 500
ราคา/แพ็คความจุ $75

ระดับ 2

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 10,000 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 500
ราคา/แพ็คความจุ $37.50

ระดับ 3

ความต้องการขั้นต่ำ ผู้ใช้ 100,000 ราย
ผู้ใช้/แพ็คความจุ 500
ราคา/แพ็คความจุ $25
ราคาที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลประกอบเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และตัวแปรของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะปรากฏในขั้นตอนการชําระเงิน ข้อเสนอทั้งหมดขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของบริการผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เพิ่มเติม
1 ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ด้วย บทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน
2 แผนสำหรับผู้ใช้ที่รับรองความถูกต้องต่อเว็บไซต์จะจำหน่ายในแพ็คความจุ 100 และกำหนดไว้บนระดับสภาพแวดล้อม ความจุของผู้ใช้ที่รับรองความถูกต้องจะให้การเข้าถึงเว็บไซต์ Power Pages หนึ่งเว็บไซต์สำหรับหนึ่งเดือนปฏิทิน ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงไซต์ Power Pages หลายไซต์จะต้องใช้ความจุของผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม
3 แผนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อต่อเว็บไซต์จะจำหน่ายในแพ็คความจุ 500 และกำหนดไว้บนระดับสภาพแวดล้อม ความจุของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อจะให้ความสามารถในการเรียกดูเว็บไซต์ Power Pages หนึ่งเว็บไซต์สำหรับหนึ่งเดือนปฏิทิน ผู้ใช้ที่ต้องการเรียกดูไซต์ Power Pages หลายไซต์จะต้องใช้ความจุของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม
4 แผนการสมัครใช้งานของแพ็คความจุสำหรับผู้ใช้ Power Pages ที่รับรองความถูกต้องต่อเว็บไซต์ จะได้รับความจุฐานข้อมูล 2 GB และความจุไฟล์ 16 GB สะสมใน ผู้เช่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือ
5 แผนการสมัครใช้งานของแพ็คความจุสำหรับผู้ใช้ Power Pages ที่ไม่ระบุชื่อต่อเว็บไซต์ จะได้รับความจุฐานข้อมูล 0.5 GB และความจุไฟล์ 4 GB สะสมในผู้เช่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือ

เริ่มต้นใช้งาน Power Pages

สำรวจแผน Power Pages

สำรวจแผน Power Pages
ชนิดแผน
ผู้ใช้ยืนยันตัวตนแล้ว
ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวตนและเข้าถึงเว็บไซต์ Power Pages ได้
ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ
ผู้ใช้สามารถเรียกดูเว็บไซต์ Power Pages โดยไม่ระบุชื่อได้
เครื่องมือการออกแบบและรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
เข้าถึงผู้ให้บริการรับรองความถูกต้อง
เข้าถึงผู้ให้บริการรับรองความถูกต้อง

Included

เทมเพลตสำเร็จรูป
เทมเพลตสำเร็จรูป

Included

Included

เทมเพลตแอปพลิเคชัน Dynamics 365 สำเร็จรูป
เทมเพลตแอปพลิเคชัน Dynamics 365 สำเร็จรูป

Included

Included

เปิดใช้งานเครือข่ายการให้บริการเนื้อหา
เปิดใช้งานเครือข่ายการให้บริการเนื้อหา

Included

Included

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทสำหรับผู้ใช้
การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทสำหรับผู้ใช้

Included

Included

การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
จัดเก็บและจัดการข้อมูล
จัดเก็บและจัดการข้อมูล เข้าถึงระบบ ศุลกากร และตารางเสมือน
เข้าถึงตาราง Dynamics 3656
Microsoft Dataverse
Microsoft Dataverse ความจุฐานข้อมูล 2 GB7 ความจุฐานข้อมูล 500 MB7
ความจุไฟล์ 16 GB7 ความจุไฟล์ 4 GB7
6 สำหรับการจำกัดการเข้าตาราง ดูรายละเอียด
7 การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูลของ Dataverse สำหรับแผนการสมัครใช้งานรวมอยู่ในระดับผู้เช่า รายละเอียดความจุฐานข้อมูลที่ระบุไว้สำหรับแผนการสมัครใช้งาน

ทรัพยากร Power Pages

อ่านคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน

ดูคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน

ลองใช้ Power Pages ฟรี