תמחור של Power Pages

בחן תוכניות תמחור סטנדרטיות, עלויות ואפשרויות כדי להתחיל להפעיל אתרים עסקיים הממוקדים בנתונים באמצעות Power Pages

תוכניות מינויים

מומלץ לעסקים שרוצים עלויות ניתנות לחיזוי, עם תוכניות המבוססות על נפח שניתן לשנות את גודלן.

משתמשים מאומתים לאתר1

 

$ 200

עבור 100 משתמשים לאתר לחודש2

תן למשתמשים גישה לאתרים עסקיים בתכנות פשוט וגישה מאומתת.

  • גישה לספקי אימות
  • תמיכה מוכללת ברשת אספקת התוכן
  • כולל אחסון ב- Dataverse‏4‬
volume-pricing-table
רמות דרישה מינימלית משתמשים לחבילת קיבולת מחיר לחבילת קיבולת
רמה 1 100 משתמשים 100 $ 200
רמה 2 10,000 משתמשים 100 $ 75
רמה 3 100,000 משתמשים 100 $ 50
volume-pricing-table

רמה 1

דרישה מינימלית 100 משתמשים
משתמשים לחבילת קיבולת 100
מחיר לחבילת קיבולת $ 200

רמה 2

דרישה מינימלית 10,000 משתמשים
משתמשים לחבילת קיבולת 100
מחיר לחבילת קיבולת $ 75

רמה 3

דרישה מינימלית 100,000 משתמשים
משתמשים לחבילת קיבולת 100
מחיר לחבילת קיבולת $ 50

משתמשים אנונימיים לאתר1

 

$ 75

עבור 500 משתמשים לאתר לחודש3

אפשר למשתמשים לגלוש באתרים עסקיים בתכנות פשוט באופן אנונימי.

  • תמיכה מוכללת ברשת אספקת התוכן
  • כולל אחסון ב- Dataverse‏5‬
volume-pricing-table
רמות דרישה מינימלית משתמשים לחבילת קיבולת מחיר לחבילת קיבולת
רמה 1 500 משתמשים 500 $ 75
רמה 2 10,000 משתמשים 500 $ 37.50
רמה 3 100,000 משתמשים 500 $ 25
volume-pricing-table

רמה 1

דרישה מינימלית 500 משתמשים
משתמשים לחבילת קיבולת 500
מחיר לחבילת קיבולת $ 75

רמה 2

דרישה מינימלית 10,000 משתמשים
משתמשים לחבילת קיבולת 500
מחיר לחבילת קיבולת $ 37.50

רמה 3

דרישה מינימלית 100,000 משתמשים
משתמשים לחבילת קיבולת 500
מחיר לחבילת קיבולת $ 25
המחירים המוצגים הם למטרות מידע בלבד וייתכן שהם אינם משקפים את מחיר המחירון בפועל עקב גורמים משתנים כמו מטבע, מדינה ואזור. המחיר בפועל יוצג בקופה.
1 נדרשת גישה למרכז הניהול של Microsoft 365 עם התפקידים 'מנהל מערכת כללי' או 'מנהל חיובים'.
2 משתמשים מאומתים לפי תוכניות אתר נמכרים בחבילות קיבולת של 100 ומוקצים ברמת הסביבה. קיבולת המשתמשים המאומתים מספקת גישה לאתר אחד של Power Pages לחודש קלנדרי. משתמשים הזקוקים לגישה לכמה אתרי Power Pages ידרשו קיבולת נוספת של משתמש מאומת. למידע נוסף‬.
3 משתמשים אנונימיים לפי תוכניות אתר נמכרים בחבילות קיבולת של 500 ומוקצים ברמת הסביבה. קיבולת המשתמשים האנונימיים מאפשרת לגלוש באתר אחד של Power Pages לחודש קלנדרי. משתמשים שצריכים לגלוש בכמה אתרי Power Pages ידרשו קיבולת נוספת של משתמש אנונימי. למידע נוסף‬.
4 כל תוכנית מינויים של חבילת קיבולת של משתמשים מאומתים של Power Pages לאתר תקבל קיבולת מסד נתונים של ‎2 GB וקיבולת קבצים של ‎16 GB המצטברת במסגרת דייר. למידע נוסף, ראה תיעוד.
5 כל תוכנית מינויים של חבילת קיבולת של משתמשים אנונימיים של Power Pages לאתר תקבל קיבולת מסד נתונים של ‎0.5 GB וקיבולת קבצים של ‎4 GB המצטברת בדייר. למידע נוסף, ראה תיעוד.

תוכניות תשלום לפי שימוש

מתאים במיוחד לעסקים המעוניים לשלם רק כשהמשתמש ניגש לאתר.

משתמשים מאומתים לאתר

 

$ 4

למשתמש לאתר לחודש6

השתמש במינוי של Azure לתשלום רק על מספר המשתמשים המבצעים אימות באתר בכל חודש.

  • גישה לספקי אימות
  • תמיכה מוכללת ברשת אספקת התוכן
  • כולל אחסון ב- Dataverse‏‬7

משתמשים אנונימיים לאתר

 

$ 0.30

למשתמש לאתר לחודש6

השתמש במינוי של Azure לתשלום רק על מספר המשתמשים שגולשים באתר באופן אנונימי בכל חודש.

  • תמיכה מוכללת ברשת אספקת התוכן
  • כולל אחסון ב- Dataverse‏‬7
6 דורש מינוי Azure. סוגי המד של משתמשים מאומתים של Power Pages לאתר ומשתמשים אנונימיים לאתר מתייחסים לגישת משתמשים בודדים לאתר Power Pages בחודש קלנדרי. ראה תיעוד להנחיות ספציפיות לחישוב הפעילות החודשית.
7 זכאויות לקיבולת קבצים ומסד נתונים של Dataverse חלות על כל סביבה שבה מופעל חיוב המבוסס על תשלום לפי שימוש, ואינן מוענקות לכל משתמש חודשי פעיל. צריכה של קיבולת נוספת של Dataverse מעבר לזכאות החודשית או לכיסוי בקשות Power Platform בסביבה תהיה כרוכה בחיוב נוסף של מינוי Azure.‏ למידע נוסף‬.

תחילת העבודה עם Power Pages

השווה בין תוכניות Power Pages

השווה בין תוכניות Power Pages
סוגי תוכניות
כלי עיצוב ואבטחה מתקדמים
גישה לספקי אימות
גישה לספקי אימות

Included

תבניות מובנות מראש
תבניות מובנות מראש

Included

Included

תבניות יישומים מובנות מראש של Dynamics 365
תבניות יישומים מובנות מראש של Dynamics 365

Included

Included

הפוך את רשת אספקת התוכן לזמינה
הפוך את רשת אספקת התוכן לזמינה

Included

Included

בקרת גישה מבוססת תפקידים למשתמשים
בקרת גישה מבוססת תפקידים למשתמשים

Included

Included

קישוריות נתונים, אחסון וניהול
אחסון וניהול נתונים
אחסון וניהול נתונים גישה למערכת, טבלאות מותאמות אישית וטבלאות וירטואליות
השתמש ב- Microsoft Dataverse
השתמש ב- Microsoft Dataverse קיבולת מסד נתונים של ‎2 GB‏9 קיבולת מסד נתונים של ‎500 MB‏9
קיבולת קבצים של ‎16 GB‏9 קיבולת קבצים של ‎4 GB‏9
8 לגישה מוגבלת לטבלה, הצג פרטים.
9 הזכאות לקיבולת מסדי נתונים וקבצים של Dataverse עבור תוכניות מינוי נאגרת ברמת הדייר. פרטי הקיבולת המפורטים של מסד הנתונים מתייחסים לתוכניות מינוי. כאשר בסביבה מופעלות תוכניות תמחור לפי שימוש, כלולים בהן אחסון של Dataverse בנפח של ‎1 GB וקיבולת אחסון קבצים של ‎1 GB, וכל שימוש באחסון נוסף מחויב לפי תעריפי מונה.

משאבי Power Pages

קרא את מדריך הרישוי

הצג תיעוד רישוי

נסה את Power Pages בחינם