תמחור של Power Pages

בחן תוכניות תמחור סטנדרטיות, עלויות ואפשרויות כדי להתחיל להפעיל אתרים עסקיים הממוקדים בנתונים באמצעות Power Pages

תוכניות מינויים

מומלץ לעסקים שרוצים עלויות ניתנות לחיזוי, עם תוכניות המבוססות על נפח שניתן לשנות את גודלן.

משתמשים מאומתים לאתר1

 

$200

עבור 100 משתמשים לאתר לחודש2

תן למשתמשים גישה לאתרים עסקיים בתכנות פשוט וגישה מאומתת.

  • גישה לספקי אימות
  • תמיכה מוכללת ברשת אספקת התוכן
  • אחסון Dataverse4
volume-pricing-table
רמות דרישה מינימלית משתמשים לחבילת קיבולת מחיר לחבילת קיבולת
רמה 1 100 משתמשים 100 $200
רמה 2 10,000 משתמשים 100 $75
רמה 3 100,000 משתמשים 100 $50
volume-pricing-table

רמה 1

דרישה מינימלית 100 משתמשים
משתמשים לחבילת קיבולת 100
מחיר לחבילת קיבולת $200

רמה 2

דרישה מינימלית 10,000 משתמשים
משתמשים לחבילת קיבולת 100
מחיר לחבילת קיבולת $75

רמה 3

דרישה מינימלית 100,000 משתמשים
משתמשים לחבילת קיבולת 100
מחיר לחבילת קיבולת $50

משתמשים אנונימיים לאתר1

 

$75

עבור 500 משתמשים לאתר לחודש3

אפשר למשתמשים לגלוש באתרים עסקיים בתכנות פשוט באופן אנונימי.

  • תמיכה מוכללת ברשת אספקת התוכן
  • אחסון Dataverse5
volume-pricing-table
רמות דרישה מינימלית משתמשים לחבילת קיבולת מחיר לחבילת קיבולת
רמה 1 500 משתמשים 500 $75
רמה 2 10,000 משתמשים 500 $37.50
רמה 3 100,000 משתמשים 500 $25
volume-pricing-table

רמה 1

דרישה מינימלית 500 משתמשים
משתמשים לחבילת קיבולת 500
מחיר לחבילת קיבולת $75

רמה 2

דרישה מינימלית 10,000 משתמשים
משתמשים לחבילת קיבולת 500
מחיר לחבילת קיבולת $37.50

רמה 3

דרישה מינימלית 100,000 משתמשים
משתמשים לחבילת קיבולת 500
מחיר לחבילת קיבולת $25
המחירים המוצגים הם למטרות אינפורמטיביות בלבד וייתכן שלא ישקפו את מחיר המחירון בפועל בשל גורמים משתנים הקשורים למטבע, לארץ ולגורמים אזוריים אחרים. המחיר האמיתי ישתקף בעת התשלום בקופה. כל ההצעות כפופות למגבלות שירות המוצר. למידע נוסף‬.
1 נדרשת גישה אל מרכז הניהול של Microsoft 365 עם תפקידי מנהל מערכת כללי או מנהל חיוב.
2 משתמשים מאומתים לפי תוכניות אתר נמכרים בחבילות קיבולת של 100 ומוקצים ברמת הסביבה. קיבולת המשתמשים המאומתים מספקת גישה לאתר אחד של Power Pages לחודש קלנדרי. משתמשים הזקוקים לגישה לכמה אתרי Power Pages ידרשו קיבולת נוספת של משתמש מאומת. למידע נוסף‬.
3 משתמשים אנונימיים לפי תוכניות אתר נמכרים בחבילות קיבולת של 500 ומוקצים ברמת הסביבה. קיבולת המשתמשים האנונימיים מאפשרת לגלוש באתר אחד של Power Pages לחודש קלנדרי. משתמשים שצריכים לגלוש בכמה אתרי Power Pages ידרשו קיבולת נוספת של משתמש אנונימי. למידע נוסף‬.
4 כל תוכנית מינויים של חבילת קיבולת של משתמשים מאומתים של Power Pages לאתר תקבל קיבולת מסד נתונים של ‎2 GB וקיבולת קבצים של ‎16 GB המצטברת במסגרת דייר. למידע נוסף, ראה תיעוד.
5 כל תוכנית מינויים של חבילת קיבולת של משתמשים אנונימיים של Power Pages לאתר תקבל קיבולת מסד נתונים של ‎0.5 GB וקיבולת קבצים של ‎4 GB המצטברת בדייר. למידע נוסף, ראה תיעוד.

תחילת העבודה עם Power Pages

עיין בתוכניות Power Pages

עיין בתוכניות Power Pages
סוגי תוכניות
משתמשים מאומתים
המשתמשים יכולים לאמת ולגשת לאתר של Power Pages
משתמשים אנונימיים
המשתמשים יכולים לגלוש באופן אנונימי באתרי Power Pages
כלי עיצוב ואבטחה מתקדמים
גישה לספקי אימות
גישה לספקי אימות

Included

תבניות מובנות מראש
תבניות מובנות מראש

Included

Included

תבניות יישומים מובנות מראש של Dynamics 365
תבניות יישומים מובנות מראש של Dynamics 365

Included

Included

הפוך את רשת אספקת התוכן לזמינה
הפוך את רשת אספקת התוכן לזמינה

Included

Included

בקרת גישה מבוססת תפקידים למשתמשים
בקרת גישה מבוססת תפקידים למשתמשים

Included

Included

קישוריות נתונים, אחסון וניהול
אחסון וניהול נתונים
אחסון וניהול נתונים גישה למערכת, טבלאות מותאמות אישית וטבלאות וירטואליות
גישה לטבלאות Dynamics 365‏6
Microsoft Dataverse
Microsoft Dataverse קיבולת מסדי נתונים בנפח ‎2 GB‏7 קיבולת מסדי נתונים בנפח ‎500‎ MB‏7
קיבולת קבצים בנפח ‎16 GB‏7 קיבולת קבצים בנפח ‎4 GB‏7
6 לגישה מוגבלת לטבלה, הצג פרטים.
7 זכאויות לקיבולות קבצים ומסדי נתונים של Dataverse עבור תוכניות מנויים נאגרות ברמת הדייר. הפרטים שמופיעים לגבי קיבולות מסדי נתונים מתייחסים לתוכניות מנויים.

משאבי Power Pages

קרא את מדריך הרישוי

הצג תיעוד רישוי

נסה את Power Pages בחינם