Prissättning för Power Pages

Gå igenom standardprissättningsavtal, kostnader och alternativ när du vill börja driva datacentrerade företagswebbplatser med hjälp av Power Pages

Prenumerationsavtal

Bäst för företag som vill ha förutsägbara kostnader med volymbaserade prenumerationsavtal som kan skalas upp.

Autentiserade användare per webbplats1

 

2.009,40 kr

för 100 användare/webbplats/månad2

Ge användare åtkomst till lågkodswebbplatser med autentiserad åtkomst.

  • Åtkomst till autentiseringsprovider
  • Inbyggt stöd för nätverk för innehållsleverans
  • Omfattar Dataverse-lagring4
volume-pricing-table
Nivåer Minsta krav Användare/kapacitetspaket Pris/kapacitetspaket
Nivå 1 100 användare 100 2.009,40 kr
Nivå 2 10 000 användare 100 753,50 kr
Nivå 3 100 000 användare 100 502,40 kr
volume-pricing-table

Nivå 1

Minsta krav 100 användare
Användare/kapacitetspaket 100
Pris/kapacitetspaket 2.009,40 kr

Nivå 2

Minsta krav 10 000 användare
Användare/kapacitetspaket 100
Pris/kapacitetspaket 753,50 kr

Nivå 3

Minsta krav 100 000 användare
Användare/kapacitetspaket 100
Pris/kapacitetspaket 502,40 kr

Anonyma användare per webbplats1

 

753,50 kr

för 500 användare/webbplats/månad3

Tillåt användare att bläddra anonymt till lågkodswebbplatser.

  • Inbyggt stöd för nätverk för innehållsleverans
  • Omfattar Dataverse-lagring5
volume-pricing-table
Nivåer Minsta krav Användare/kapacitetspaket Pris/kapacitetspaket
Nivå 1 500 användare 500 753,50 kr
Nivå 2 10 000 användare 500 376,80 kr
Nivå 3 100 000 användare 500 251,20 kr
volume-pricing-table

Nivå 1

Minsta krav 500 användare
Användare/kapacitetspaket 500
Pris/kapacitetspaket 753,50 kr

Nivå 2

Minsta krav 10 000 användare
Användare/kapacitetspaket 500
Pris/kapacitetspaket 376,80 kr

Nivå 3

Minsta krav 100 000 användare
Användare/kapacitetspaket 500
Pris/kapacitetspaket 251,20 kr
Priser som visas är endast avsedda för informationsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder och regioner. Det faktiska priset visas i kassan.
1 Kräver åtkomst till administrationscentret för Microsoft 365 med roll som global administratör eller faktureringsadministratör.
2 Prenumerationsavtal för autentiserade användare per webbplats säljs i kapacitetspaket om 100 och tilldelas på miljönivå. Med kapacitet för autentiserade användare får du tillgång till en Power Pages-webbplats under en kalendermånad. Användare som behöver ha tillgång till flera Power Pages-webbplatser måste ha ytterligare kapacitet för autentiserade användare. Läs mer.
3 Prenumerationsavtal för anonyma användare per webbplats säljs i kapacitetspaket om 500 och tilldelas på miljönivå. Med kapacitet för anonyma användare får du möjlighet att bläddra på en Power Pages-webbplats under en kalendermånad. Användare som behöver bläddra på flera Power Pages-webbplatser måste ha ytterligare kapacitet för anonyma användare. Läs mer.
4 Varje prenumerationsavtal med kapacitetspaket för autentiserade Power Pages-användare per webbplats får 2 GB databaskapacitet och 16 GB filkapacitet som avräknas mot din klientorganisation. Mer information finns i dokumentationen.
5 Varje prenumerationsavtal med kapacitetspaket för anonyma Power Pages-användare per webbplats får 0,5 GB databaskapacitet och 4 GB filkapacitet som avräknas mot din klientorganisation. Mer information finns i dokumentationen.

Betala per användning-prenumerationer

Bäst för företag som vill bara vill betala när en användare öppnar en webbplats.

Autentiserade användare per webbplats

 

40,20 kr

per användare/webbplats/månad6

Använd en Azure-prenumeration om du bara vill betala för det antal användare som autentiseras på en webbplats varje månad.

  • Åtkomst till autentiseringsprovider
  • Inbyggt stöd för nätverk för innehållsleverans
  • Omfattar Dataverse-lagring7

Anonyma användare per webbplats

 

3 kr

per användare/webbplats/månad6

Använd en Azure-prenumeration om du bara vill betala för det antal användare som bläddrar anonymt på en webbplats varje månad.

  • Inbyggt stöd för nätverk för innehållsleverans
  • Omfattar Dataverse-lagring7
6 Kräver en Azure-prenumeration. Mätningen av autentiserade Power Pages-användare per webbplats och anonyma användare per webbplats omfattar enskilda användares åtkomst till en Power Pages-webbplats under en kalendermånad. I dokumentationen finns särskild vägledning till hur månadsaktivitet en beräknas.
7 Berättiganden till Dataverse-databaskapacitet och -filkapacitet tillämpas på respektive miljö med Betala per användning-fakturering aktiverat och beviljas inte alla månadsanvändare. Förbrukning av Dataverse-kapacitet utöver månadsberättigandet eller begäran om överförbrukning av Power Platform i miljön faktureras också Azure-prenumerationen. Läs mer.

Kom i gång med Power Pages

Jämför Power Pages-prenumerationsavtal

Jämför Power Pages-prenumerationsavtal
Typer av prenumerationsavtal
Avancerade design- och säkerhetsverktyg
Åtkomst till autentiseringsprovider
Åtkomst till autentiseringsprovider

Included

Fördefinierade mallar
Fördefinierade mallar

Included

Included

Fördefinierade mallar för Dynamics 365-appar
Fördefinierade mallar för Dynamics 365-appar

Included

Included

Aktivera nätverk för innehållsleverans
Aktivera nätverk för innehållsleverans

Included

Included

Rollbaserad åtkomstkontroll för användare
Rollbaserad åtkomstkontroll för användare

Included

Included

Dataanslutningar, lagring och hantering
Lagra och hantera data
Lagra och hantera data Åtkomst till system och anpassade och virtuella tabeller
Använda Microsoft Dataverse
Använda Microsoft Dataverse 2 GB databaskapacitet9 500 MB databaskapacitet9
16 GB filkapacitet9 4 GB filkapacitet9
8 För begränsad tabellåtkomst, se information.
9 Berättiganden till Dataverse-databaskapacitet och filkapacitet för abonnemang samlas på klientorganisationsnivå. Databaskapacitetsinformation anges för prenumerationsplaner. När en miljö är aktiverad för betala per användning-prenumeration, ingår 1 GB av Dataverse-databaslagring och 1 GB fillagringskapacitet med miljön och ytterligare lagringsanvändning faktureras vid mätaravgifter.

Power Pages-resurser

Läs licensguiden

Visa licensieringsdokumentation

Prova Power Pages kostnadsfritt