Lägg till mer kraft i webbsidorna

Förbättra och effektivisera webbplatserna som du skapar, utformar och utvecklar med de avancerade funktionerna i Power Pages.

Fokusbild på funktioner

Gör det enkelt för alla att skapa

Skapa med avancerade utvecklingsverktyg

Power Pages-app som visar alternativet Redigera kod

Redigera sidkod

Finjustera layouten. Visa sidans underliggande HTML, CSS och JavaScript och gör ändringar direkt i sidkoden med hjälp av den inbyggda integrationen med vscode.dev i designstudion.

Power Pages-app med tillägg för Visual Studio Code

Arbeta med avancerade verktyg

Aktivera avancerade funktioner med Visual Studio Code och interagera med affärsdata genom JavaScript, Liquid-mallar och webb-API.

Illustration av distributioner

Effektivisera distributioner

Automatisera utvecklingsarbetsflöden. Skapa distributionsprofiler och automatisera arbetsflöden för hantering av programlivscykler med GitHub och Azure DevOps.

Säkerställ säkerhet och styrning på hela webbplatsen

autentiseringsbild

Hjälp till att skydda mot sårbarheter

Distribuera kritiska säkerhetsfunktioner, inklusive avancerad kryptering, funktionsrika rollbaserade åtkomstkontroller och stöd för Azure Front Door och andra brandväggar för webbprogram.

Läs mer
Behörig bild

Enkel autentisering

Anslut webbplatserna till en mängd olika identitetsprovider, inklusive Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C), Microsoft, LinkedIn och Facebook.

Läs mer
Bild på kassaskåp

Skydda data

Bibehåll höga nivåer för efterlevnad, sekretess, standard- och regelefterlevnad.

Läs mer
styrning och kontroll

Underhåll styrning och kontroll

Säkerställ administration och driftansvar med startpaketet för Microsoft Power Platform Center of Excellence.

Läs mer

Kom i gång med Power Pages

nedre panelbild för meddelande om funktioner

Börja skapa engagerande och effektfulla webbplatser med en kostnadsfri utvärderingsversion av Power Pages.