Power Pages — cennik

Przejrzyj standardowe plany cenowe i sprawdź koszty oraz dostępne opcje, aby rozpocząć korzystanie z biznesowych witryn internetowych opartych na danych z użyciem usługi Power Pages

Plany subskrypcji

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które chcą korzystać z licencji zbiorczej z możliwością skalowania, a jednocześnie móc przewidywać koszty.

Uwierzytelnieni użytkownicy na witrynę internetową1

 

187,20 €

dla 100 użytkowników/witryna/miesiąc2

Zapewnij użytkownikom dostęp do niskokodowych witryn internetowych przy użyciu dostępu uwierzytelnionego.

  • Dostęp do dostawców usług uwierzytelniania
  • Wbudowana obsługa sieci dostarczania zawartości
  • Magazyn usługi Dataverse4
volume-pricing-table
Warstwy Wymagania minimalne Użytkownicy/pakiet pojemności Cena/pakiet pojemności
Warstwa 1 100 użytkowników 100 187,20 €
Warstwa 2 10 000 użytkowników 100 70,20 €
Warstwa 3 100 000 użytkowników 100 46,80 €
volume-pricing-table

Warstwa 1

Wymagania minimalne 100 użytkowników
Użytkownicy/pakiet pojemności 100
Cena/pakiet pojemności 187,20 €

Warstwa 2

Wymagania minimalne 10 000 użytkowników
Użytkownicy/pakiet pojemności 100
Cena/pakiet pojemności 70,20 €

Warstwa 3

Wymagania minimalne 100 000 użytkowników
Użytkownicy/pakiet pojemności 100
Cena/pakiet pojemności 46,80 €

Anonimowi użytkownicy na witrynę internetową1

 

70,20 €

dla 500 użytkowników/witryna/miesiąc3

Zezwalaj użytkownikom na anonimowe przeglądanie niskokodowych biznesowych witryn internetowych.

  • Wbudowana obsługa sieci dostarczania zawartości
  • Magazyn usługi Dataverse5
volume-pricing-table
Warstwy Wymagania minimalne Użytkownicy/pakiet pojemności Cena/pakiet pojemności
Warstwa 1 500 użytkowników 500 70,20 €
Warstwa 2 10 000 użytkowników 500 35,10 €
Warstwa 3 100 000 użytkowników 500 23,40 €
volume-pricing-table

Warstwa 1

Wymagania minimalne 500 użytkowników
Użytkownicy/pakiet pojemności 500
Cena/pakiet pojemności 70,20 €

Warstwa 2

Wymagania minimalne 10 000 użytkowników
Użytkownicy/pakiet pojemności 500
Cena/pakiet pojemności 35,10 €

Warstwa 3

Wymagania minimalne 100 000 użytkowników
Użytkownicy/pakiet pojemności 500
Cena/pakiet pojemności 23,40 €
Pokazane ceny służą tylko do celów informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji. Wszystkie oferty podlegają limitom usług produktów. Dowiedz się więcej.
1 Wymaga dostępu do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 przy użyciu ról administratora globalnego lub administratora rozliczeń.
2 Plany oparte na liczbie uwierzytelnionych użytkowników na witrynę internetową są sprzedawane w pakietach pojemności po 100 i przypisywane na poziomie środowiska. Pojemność wyrażona liczbą uwierzytelnionych użytkowników zapewnia dostęp do jednej witryny internetowej Power Pages na okres miesiąca kalendarzowego. Użytkownicy, którzy potrzebują dostępu do wielu witryn internetowych Power Pages muszą mieć zapewnioną dodatkową pojemność dla uwierzytelnionego użytkownika. Dowiedz się więcej.
3 Plany oparte na liczbie anonimowych użytkowników na witrynę internetową są sprzedawane w pakietach pojemności po 500 i przypisywane na poziomie środowiska. Pojemność wyrażona liczbą anonimowych użytkowników zapewnia możliwość przeglądania jednej witryny internetowej Power Pages na okres miesiąca kalendarzowego. Użytkownicy, którzy muszą przeglądać wiele witryn internetowych Power Pages muszą mieć zapewnioną dodatkową pojemność dla anonimowych użytkowników. Dowiedz się więcej.
4 Dla każdego planu subskrypcji uwzględniającego pakiet pojemności wyrażany liczbą uwierzytelnionych użytkowników Power Pages na witrynę internetową zostanie zapewniona pojemność bazy danych na poziomie 2 GB i pojemność plików na poziomie 16 GB naliczona dla dzierżawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.
5 Dla każdego planu subskrypcji uwzględniającego pakiet pojemności wyrażany liczbą anonimowych użytkowników Power Pages na witrynę internetową zostanie zapewniona pojemność bazy danych na poziomie 0,5 GB i pojemność plików na poziomie 4 GB naliczona dla dzierżawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

Zacznij korzystać z usługi Power Pages

Poznaj plany usługi Power Pages

Poznaj plany usługi Power Pages
Typy planów
Użytkownicy uwierzytelnieni
Użytkownicy mogą się uwierzytelniać i uzyskiwać dostęp do witryny internetowej Power Pages
Użytkownicy anonimowi
Użytkownicy mogą anonimowo przeglądać witryny internetowe Power Pages
Zaawansowane narzędzia do projektowania i zabezpieczania
Dostęp do dostawców usług uwierzytelniania
Dostęp do dostawców usług uwierzytelniania

Included

Wstępnie utworzone szablony
Wstępnie utworzone szablony

Included

Included

Wstępnie skompilowane szablony aplikacji Dynamics 365
Wstępnie skompilowane szablony aplikacji Dynamics 365

Included

Included

Włącz sieć dostarczania zawartości
Włącz sieć dostarczania zawartości

Included

Included

Kontrola dostępu oparta na rolach dla użytkowników
Kontrola dostępu oparta na rolach dla użytkowników

Included

Included

Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Dostęp do tabel systemowych, niestandardowych i wirtualnych
Dostęp do tabel rozwiązania Dynamics 3656
Microsoft Dataverse
Microsoft Dataverse 2 GB pojemności bazy danych7 500 MB pojemności bazy danych7
16 GB pojemności plików7 4 GB pojemności plików7
6 W przypadku ograniczonego dostępu do tabeli zobacz szczegóły.
7 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Dataverse dla planów subskrypcji są umieszczane w puli na poziomie klienta. Podane szczegółowe informacje dotyczące pojemności bazy danych odnoszą się do planów subskrypcji.

Zasoby aplikacji Power Pages

Przeczytaj przewodnik licencjonowania

Wyświetl dokumentację dotyczącą licencjonowania

Wypróbuj bezpłatnie usługę Power Pages