Zvyšte výkonnost svých webů

Rozšířené funkce Power Pages umožňují vylepšit a zefektivnit weby, které vytváříte, navrhujete a vyvíjíte.

Obrázek hero funkcí

Usnadnění vytváření obsahu všem

Vytváření obsahu pomocí pokročilých vývojových nástrojů

Aplikace Power Pages zobrazující možnost Úprava kódu

Úprava kódu stránky

Dolaďte každý detail rozložení. Zobrazte si základní kód stránky HTML, CSS a JavaScript. Díky integraci s vscode.dev v návrhovém studiu můžete změny provádět přímo v kódu.

Aplikace Power Pages s rozšířením na Visual Studio Code

Práce s pokročilými nástroji

Visual Studio Code vám zpřístupní rozšířené funkce pro práci s obchodními daty prostřednictvím kódu JavaScript, šablon Liquid a webových rozhraní API.

Ilustrace nasazení

Zjednodušení nasazení

Automatizujte pracovní postupy vývoje. V nástrojích GitHub a Azure DevOps vytvořte profily nasazení a automatizujte pracovní postupy pro správu životního cyklu aplikací.

Zajistěte zabezpečení a zásady správného řízení na celém webu

obrázek ověřování

Ochrana před ohrožením zabezpečení

Nasaďte účinné možnosti zabezpečení, včetně pokročilého šifrování, komplexního řízení přístupu na základě role a podpory řešení Azure Front Door a jiných bran firewall pro webové aplikace.

Další informace
Obrázek Autorizováno

Snadné ověřování

Propojte své weby s různými zprostředkovateli identity, jako je Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C), Microsoft, LinkedIn nebo Facebook.

Další informace
Obrázek trezoru

Udržujte data v bezpečí

Zachovejte vysokou úroveň dodržování předpisů, soukromí, souladu se standardy a shody s předpisy.

Další informace
zásady správného řízení a kontrola

Udržujte zásady správného řízení a kontrolu

Startovací sada centra expertů Microsoft Power Platform vám pomůže zajistit vlastnictví potřebné pro správu a provoz.

Další informace

Začínáme s Power Pages

obrázek spodního panelu s oznámením funkcí

Začněte vytvářet poutavé a účinné weby v bezplatné zkušební verzi Power Pages.